Kriminalomsorgen region nord

Geografisk område: Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark. 

Besøksadresse: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes
Direktør: Frode Børstad
E-post: region-nord@kriminalomsorg.no  
Telefon: 73 56 16 10

Last ned organisasjonskart for region nord

Kriminalomsorga region vest

Geografisk område: Vestland, Møre og Romsdal

Besøkadresse: Allehelgens gate 2, inngang A, 3. etasje, 5016 Bergen
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes
Direkte post: Kriminalomsorgen region vest, postboks 486, 5805 Bergen

Direktør: Ketil Evjen 
E-post: postmottak.region-vest@kriminalomsorg.no 
Telefon: 55 38 72 00
Telefaks: 55 38 72 50

Last ned organisasjonskart for region vest 

Kriminalomsorgen region sørvest

Geografisk område: Rogaland, Agder 

Besøkadresse: Gjesdalvn. 34, 4306 Sandnes
Postadresse: Dokumentsenter,  Postboks 694, 4302 Sandnes
Direktør: Tanja Rosså Ødegård 
E-post: sorvest@kriminalomsorg.no  
Telefon: 51 97 39 00

Last ned organisasjonskart for region sørvest

Kriminalomsorgen region øst

Geografisk område: Innlandet, Akershus, Østfold, og Oslo
Besøksadresse: Solheimsgata 21, 2000 Lillestrøm
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes
Direktør: Stig Storvik   
E-post: postmottak-8100@kriminalomsorg.no
Telefon: 21 53 73 00 

Last ned organisasjonskart for region øst

Kriminalomsorgen region sør

Geografisk område: Buskerud, Vestfold, Telemark

Besøksadresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
Postadresse: Dokumentsenter, Postboks 694, 4302 Sandnes
Direktør: Synne Engh-Hellesvik
E-post: postmottak.region-sor@kriminalomsorg.no  
Telefon: 33 20 70 00
Telefaks: 33 33 35 72

Last ned organisasjonskart for region sør