Prosjekt 1 - Sikring av trygge og sikre forhold i fengsler

Budsjett: 6,5 millioner EUR
Norsk partner: Åna fengsel

 • Oppussing og renovering av fengsler på følgende steder: Plovdiv, Bobov Dol, Vratsa, Petrich, Burgas and Pazardzhik.
 • Prosjektets målgruppe er innsatte, varetektsfanger, friomsorgsklienter og ansatte i kriminalomsorgsdirektoratet «GDES».

Prosjekt 2 - Øke fengselsansattes kapasitet, bygge et pilotfengsel i tilknytning til et utdanningssenter, samt forbedre rehabiliteringen av innsatte

Budsjett: 17, 5 millioner EUR
Norsk partner: Åna fengsel, Solholmen overgangsbolig, KRUS. 

 • Bygge et utdanningssenter med kapasitet for 100 studenter. 
 • Bygge et pilotfengsel med opptil 400 plasser der ny kunnskap skal praktiseres. 
 • Utvikle strategi for opplæring og videreutdanning av fengselsbetjenter. 
 • Utvikle programmer for sosial rehabilitering av innsatte,med særlig fokus på sårbare grupper. 
 • Prosjektets målgruppe er innsatte og ansatte i kriminalomsorgsdirektoratet «GDES». Sekundær målgruppe er barn og familier av innsatte, andre interessenter og samfunnet.

Prosjekt 3 - Styrke bruken av alternative straffereaksjoner

Budsjett: 1,1 mill. EUR 
Norsk partner: Agder friomsorgskontor, KRUS

 • Forbedre kompetansen og introdusere profesjonelle arbeidsstandarder for ansatte i friomsorgen. 
 • Oppdatere eksisterende programmer samt introdusere nye programmer.
 • Styrke det inter-institusjonelle samarbeidet for å bedre reintegreringen av domfelte. 
 • Prosjektets målgruppe er klienter av friomsorgen og ansatte i friomsorgen. Sekundær målgruppe er ofre for kriminalitet, andre interessenter og samfunnet for øvrig.