Prosjekt 1 - Kriminalomsorg

Budsjett: 31 mill. EUR 
Norske partnere: KRUS, Ravneberget fengsel og Østfold friomsorgskontor, Rogaland friomsorgskontor, Stavanger fengsel og Halden fengsel. 

Prosjektet har som hovedmål å videreutvikle rumensk kriminalomsorg med bakgrunn i det norske prinsippet om sømløs straffegjennomføring. Prosjektet består av følgende komponenter: 

Etablere et nytt rammeverk for resosialisering av domfelte

 • Etablere 4 nye pilot kriminalomsorgssentre
 • Etablere nye arbeidstilbud/programtilbud i fengslene
 • Forbedring av arbeidslokaler i fem friomsorgskontorer i umiddelbar nærhet til de fire pilotfengslene 

Oppgradering av fengselsplasser til europeisk standard

 • Oppgradering av 1400 fengselsplasser

Opplæring av kriminalomsorgsansatte

 • Fengsels- og friomsorgsansatte skal læres opp i ledelse, ivaretagelse av domfelte og i kulturforskjeller 

Forbedring av friomsorgens arbeidsmetoder og arbeidsbetingelser

 • Styrke samarbeidet mellom fengsel og friomsorg 
 • Utvikle programvirksomheten

Prosjekt 2 – 4Normality

Budsjett: 5 mill. EUR
Norske partnere: KRUS og Kriminalomsorgen Innlandet  

Prosjektet har til hovedformål å videreutvikle rumensk kriminalomsorg med bakgrunn i det norske normalitetsprinsippet. Delmålene består i å:

Forbedre den rumenske kriminalomsorgen og fremme reintegreringen av domfelte

 • Etablere 3 pilotfengsler med nye arbeidstreningstilbud
 • Etablere 1 pilot friomsorgskontor med forbedret infrastruktur
 • Gi opplæring til ansatte i programvirksomhet
 • Etablere en struktur for forskning/studier og særlig se på sårbare grupper (spesielt Romfolket)
 • Oppgradere 240 fengselsplasser til europeisk standard