Begge enhetene har fire plasser og tar både imot varetektsinnsatte og domfelte.

Enhetene har et tett og nært samarbeid mellom ulike etater som barnevern, psykisk helsevern, utdanning/opplæring og kommunal tjenesteyting. 

Ungdomsstraff / ungdomsoppfølging

Domstolen / påtalemyndigheten kan dømme ungdom mellom 15-18 år til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Det er Konfliktrådet som er ansvarlig for gjennomføringen av dette.

For mer informasjon om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging finner du på Konfliktrådets nettsider.