Opplysningene er primært knyttet til individuelle forhold om den som gjennomfører straff eller utholder varetekt i fengsel, men det kan også bli registrert opplysninger om familie og andre relasjoner til innsatte / domfelte. Eksempler på dette er opplysninger om pårørende, besøkende og hvem som er fornærmet i straffesaken. I tillegg hentes det inn opplysninger om dem som er invitert til fengselet for å utføre et oppdrag.

Behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen behandler personopplysninger i henhold til forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen. 
 

Kriminalomsorgens personvernerklæring