Brukerrådet skal representere bredden av erfaring med kriminalomsorgen, dvs. tidligere straffedømte, offer for kriminalitet og pårørende. 

Rådet består av representanter fra:

 • WayBack
 • Nettverk etter soning (Røde Kors)
 • For Fangers pårørende (FFP)
 • Stine Sofies stiftelse
 • RIO
 • FRI (Drammen)
 • Røverradion
 • samt representanter fra KDI

Brukerrådets første møte ble holdt 20. april 2022. Det er planlagt gjennomført 3 møter i året. 

Brukerrådet ledes av Johan Lothe (WayBack). Nestleder er Jenny Kjønnås (RIO).

Direktøren for Kriminalomsorgsdirektoratet deltar i utvalgets møter. I tillegg møter øvrige direktører/ledere fra sentralt, regionalt og lokalt nivå. I tillegg kan representanter for forvaltningssamarbeidspartnere inviteres avhengig dersom sakene er relevante for gjennomføring av deres virksomhetsområde. 

Brukerrådets formål

 • Arbeide for at kriminalomsorgen legger til rette for at lovbrytere skal endre sitt kriminelle handlingsmønster. 
 • Bidra til at kriminalomsorgens tiltak og tilbud har god kvalitet
 • Bidra til god medvirkning fra bruker-, offer-, og pårørende organisasjoner. 
 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av kriminalomsorgens samfunnsoppdrag.

Brukerrådet rolle

 • Et rådgivende organ for Kriminalomsorgsdirektoratet og drøftingsarena for strategisk viktige saker for virksomheten. 
 • Et forum for tilbakemelding fra brukere om erfaringer innenfor kriminalomsorgens ansvarsområde.
 • Et samarbeidsforum mellom Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og brukerorganisasjonene hvor brukerorganisasjonene kan fremme strategisk viktige saker.

Brukerrådets mandat

Referater fra møter i brukerrådet