Brev til alle kriminalomsorgens regioner, enheter og direktoratet sendes til kriminalomsorgens dokumentsenter i Sandnes.

Unntaket er brev og pakker som skal til innsatte, som sendes direkte til det fengselet mottaker befinner seg i. Se oversikt over fengsler

Forespørsler om offentlige postjournaler og innsynshenvendelser rettes til dokumentsenteret. 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) publiserer offentlig journal hver tirsdag og torsdag på https://einnsyn.no

Kontaktinformasjon til dokumentsenteret

Besøksadresse: Gjesdalvegen 34, 4306 Sandnes

Postadresse: Kriminalomsorgens dokumentsenter, Postboks 694, 4302 SANDNES

Epostadresse: dokumentsenter@kriminalomsorg.no

Telefon: 51 97 29 60
Telefontid: Hverdager kl. 09:00-11:30 og 12:00-14:30. 

Fakturaadresse: Kriminalomsorgens dokumentsenter, DFØ fakturamottak, postboks 4721, 7468 TRONDHEIM