Erklæringen viser i hvilken grad nettstedet etterlever kravene til universell utforming av IKT.

Dersom du har spørsmål eller innspill om universell utforming på nettsidene, kontakt Kriminalomsorgsdirektoratet på postmottak-8005@kriminalomsorg.no