Hvert år er kriminalomsorgen avhengig av vikarer for at driften skal gå rundt i sommermånedene. Alle sommerjobber blir utlyst på JobbNorge. Det er det enkelte fengsel / friomsorgskontor som lyser ut stillinger. De første utlysningene pleier å komme alt i desember.  

Søkere må oppfylle de samme kravene som stilles kandidater til opptak på fengselsbetjentstudiet.