Opplæringsloven gir unge og voksne etter nærmere regler rett og plikt til opplæring på grunnskolenivå, rett til videregående opplæring, og rett til fornyet grunnskoleopplæring og spesialundervisning.  Derfor er det et tett samarbeid mellom opplæringssektoren og kriminalomsorgen. 

Statsforvalteren i Vestland ansvarlig for opplæring

 Statsforvalteren i Vestland  har ansvar for opplæring i fengslene. Opplæringen som gis innsatte er et viktig bidrag til kvalifisering for arbeid eller videre utdanning etter gjennomført straff. Opplæringen kan blant annet skje gjennom vanlig klasseromsundervisning der lærere kommer til fengselet, eller på arbeidsdriften ved fengselet som ved noen fengsler kan gi muligheter for fagbrev.