Men dersom kjønnsidentiteten og/eller kjønnsuttrykket til den innsette ikkje samsvarer med juridisk kjønn, kan det etter ei individuell heilskapsvurdering gjerast unntak frå hovudregelen.

Retningslinjer

Kriminalomsorgsdirektoratet fastsette i 2018 retningslinjer for transpersonar i varetekt eller under straffegjennomføring. 

Føremålet med retningslinjene er blant å vareta og sikre likebehandling av transpersonar som er i fengsel, og å skildre saksbehandlinga.