Straffegjennomføringsloven § 2 stadfester at det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen

Det er Konfliktrådet som er ansvarlig for ordningen, og de legger til rette for møter mellom personer som er i konflikt med hverandre eller etter et lovbrudd.

Metoden gjenopprettende prosess er lik uavhengig om man møter i en sivil sak eller i en straffesak. Parter møtes ansikt til ansikt, slik at man sammen kan finne frem til en løsning og måter å rette opp skader som har skjedd, så godt dette lar seg gjøre. Det er frivillig å møtes og møtet ledes av en upartisk mekler.