Lise Sannerud, direktør i KDI_250x327

Kriminalomsorgen lemper gradvis på korona-tiltakene

11. mai 2020

Kriminalomsorgen har måtte foreta vanskelige valg og prioriteringer under den pågående pandemien. Våre vurderinger ble gjort – og fortsetter å gjøres – for å verne og beskytte innsattes liv og helse, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Les mer om lemping av innførte korona-tiltak

Informasjonsbrosjyre om korona til innsatte

17. april 2020
Kriminalomsorgen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om koronaviruset som vil bli delt ut til innsatte i fengslene. Brosjyren skal oversettes til ni språk.
 
Les mer og last ned brosjyren
Bordtennis

Kriminalomsorgen: Ansattes kreativitet gir innsatte aktivitet

2. april 2020

Ansatte i kriminalomsorgen jobber iherdig med å finne meningsfylte aktiviteter for innsatte i fengslene innenfor begrensningene koronakrisen gir.

Les mer
Fengselsbetjent-en

Kriminalomsorgen trenger deg

26. mars 2020

Som følge av koronaviruset har kriminalomsorgen behov for flere ansatte i fengslene. Derfor rekrutteres det midlertidige medarbeidere en rekke steder i landet.

Les mer
Betjent åpner dør (1)

Korona-tiltak reduserer antall innsatte i fengslene

20. mars 2020

I løpet av denne uka har 126 innsatte fått fremskutt løslatelse fra norske fengsler for å redusere risikoen for koronasmitte.  Så langt er det ikke registrert koronasmitte hos noen innsatte. 

Les mer

Husk på IT-sikkerheten!

18. mars 2020

Koronaviruset krever økt årvåkenhet og har også gitt endel medarbeidere i kriminalomsorgen en endret arbeidssituasjon. Her er noen råd om IT-sikkerheten.

Les mer
en

Eldre innsatte i fengslene kartlegges

25. februar 2020

De innsatte i norske fengsler blir stadig eldre. Nå kartlegger kriminalomsorgen eldre innsatte for å forberede seg på en eventuell ytterligere økning i antallet.

Les mer
Bøteseminar-foto

Bøtetjenesten i god gjenge

11. februar 2020

Flere enn 100 personer gjennomfører nå bøtetjeneste i stedet for å sitte i fengsel, vel fire måneder etter at bøtetjenesteordningen ble landsdekkende.  

Les mer
Illustrasjon: Fengselsgang

Romerike fengsel hedres for arbeid mot overdose

7. februar 2020

Senter for rus- og avhengighetsforskning har premiert Romerike fengsel for blant annet deres bruk av nesespray mot overdoser.

Les mer om Nalokson-prosjektet

Tilskudd til organisasjoner

15. januar 2020

KDI skal tildele vel 2 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider med domfelte.

Les mer