Storfin åpning av nye Agder fengsel, avdeling Mandal

Mandag 29. juni ble Agder fengsel, avdeling Mandal offisielt åpnet. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland klippet snoren og markerte på den måten at det nye fengselet med plass til 100 innsatte nå er klart til bruk.

Mæland klipper snor[1]

De første innsatte kom allerede før helgen, men det var dagens storfine besøk som virkelig skulle feire åpningen av et nytt og moderne fengselsanlegg for norsk kriminalomsorg. En rekke gjester fra regjeringen, Statsbygg, kriminalomsorgen, samarbeidspartnere og lokale politikere var samlet for å overvære den store anledningen. I en rekke taler ble viktigheten av at fengselet representerer en modernisering av norsk kriminalomsorg fremhevet. 

Digitalisering

Agder fengsel et stort skritt fremover innen digitaliseringen i kriminalomsorgen. Flere nye digitale løsninger i fengselet vil gi en mer effektiv kontroll av innsatte og besøkende, og er avgjørende for tilbakeføring av innsatte til samfunnet etter endt straffegjennomføring.

Fengselet vil ha digital selvbetjening for både innsatte, ansatte og besøkende ved hjelp av ny webportal. Innsatte vil få tilgang til digitale tjenester som de i dag ikke har tilgang på: Nav, Skatteetaten, helsevesenet, kommunen. Og de får muligheten til å kommunisere digitalt med pårørende. Pårørende kan på sin side be om klarering for besøk via web, motta svar, avtale besøk, sette inn penger og sende digital post til innsatte. 

Tilpasset fremtiden

- Rehabilitering og tilbakeføring er en svært viktig oppgave for kriminalomsorgen, og her i Agder fengsel skal vi nå rette innsatsen på disse områdene i nye og spennende retninger. Vi tar i bruk nye metoder og helt nye digitale løsninger og videreutvikler dermed norsk kriminalomsorg. Agder fengsel blir et fengsel som er tilpasset fremtiden, og vi vil bruke erfaringene herfra videre inn i kriminalomsorgen etter hvert som vi ser hvordan dette fungerer, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

- Jeg vet at mange ansatte ser frem til å jobbe her i Agder fengsel. Bred brukermedvirkning fra alle nivåer har også bidratt til at vi har fått et anlegg hvor de ansatte vil oppleve trygghet på arbeidsplassen, sier hun videre. 

Fakta om åpninger og stenginger i region sørvest

  • Fra 1. august omfatter Agder fengsel avdelingene i Mandal, Froland, Evje og Solholmen overgangsbolig.
  • I forbindelse med åpningen av Agder fengsel legges fengslene i Kristiansand og Arendal ned.
  • Kristiansand fengsel stenger den 30.6.2020.
  • Solholmen overgangsbolig vil bli underlagt Agder fengsel fra 1.7.2020.
  • Arendal fengsel stenger den 31.7.2020 – Evje avdeling vil bli underlagt Agder fengsel fra 1.8.2020.
  • Offisiell åpning av Agder fengsel Froland avdeling blir i slutten av august. Første innsatte kommer 10. september.

Fakta om utbyggingen

I juni 2016 fikk Statsbygg i oppdrag å planlegge et prosjekt med sikte på å etablere et nytt fengsel i Agder.

Etter en utviklings- og planleggingsfase samt KS2-behandling, ga regjeringen startbevilgning i juni 2017. Kapasiteten skal være på totalt 300 plasser. Av disse skal 100 legges til Mandal, og de resterende 200 på Froland. Begge avdelingene er komplette nybygg, med varierte utomhusarealer.

Avdeling Mandal består totalt av ca. 65 dekar, og Froland av 95 dekar. Begge avdelingene legges innenfor såkalte perimetersikringer, som er fysiske sperrer som sikrer byggene og områdene. Grunnarbeider/fundamentarbeider startet i april 2018.

29. juni ble avdelingen i Mandal offisielt åpnet.