Mobil Versjon

Troms og Finnmark friomsorgskontor

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret er lokalisert i politihuset i Tromsø. Det ligger like nord for sentrum i Stakkevollvegen 7B. Inngang Sør, 3. etasje.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • Brotts-brytet
  • Sinnemestring
  • Trafikkprogram
  • Program mot ruspåvirket kjøring

Annet innhold som er spesifikt for kontoret

  • Økonomikurs
  • Trafikk og Fart
  • Fokus - stressmestring/mindfulness.
  • ATV (Alternativ Til Vold)