Mobil Versjon

I mediebildet

 

høysikkerhetsfengsler? (Krus.no)

I kronikken "Gir økt bruk av ungdomsfengsel bedre samfunnsbeskyttelse?" i Stavanger Aftenblad, argumenterer førsteamanuensis Elisabeth Franssn og høgskolelektor Sven-Erik Skotte for at ungdomsenhetene i kriminalomsorgen i praksis er høysikkerhetsfengsler og driftes på en måte som bryter prinsipper i FNs barnekonvensjon.

28.05.2020 - 12:01

Gir økt bruk av ungdomsfengsel bedre samfunnsbeskyttelse? (Stavanger Aftenblad)

KRONIKK: Ungdomsenhetene er i praksis høysikkerhetsfengsler som bryter FNs barnekonvensjon.

27.05.2020 - 21:38

Letter på korona-tiltakene i Trondheim fengsel (Nidaros)

Fra 20. mai ble det under visse forutsetninger igjen tillatt for innsatte å motta besøk.

27.05.2020 - 17:25

Gjennomslag på viktige punkter i midlertidige regler for straffeprosess og straffegjennomføring (Advokatforeningen)

26. mai 2020 vedtok Stortinget midlertidige endringer prosessregelverket og i straffegjennomføringsloven. Advokatforeningen fikk gjennomslag på flere viktige punkter.

27.05.2020 - 16:33

Innstilling fra justiskomiteenom Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap,diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) (Midlertidig) (Stortinget)

Sammendrag Denne proposisjonen følger opp en rekke anmodningsvedtak fra Stortinget og enkelte handlingsplaner.

27.05.2020 - 14:27

Selger eksklusive møbler på Trollåsen (Oppegård Avis)

Kjæresteparet Eric Jones og Svetla Strand fra Hvitsten har nylig åpnet en ny butikk på Trollåsen. De selger håndlagde møbler, produsert av gammelt og gjenbrukt treverk fra Sør-Europa.

27.05.2020 - 12:19

Doffin (Doffin.no)

Database for offentlige innkjøp Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse EØS-kunngjøring

27.05.2020 - 09:00

Ny teknologi og KNX som styresystem installert i 11 bygg ved Mandal og Froland fengsler (ITB Aktuelt)

Når det i Agder skal bygges Norges mest moderne fengsel, i tillegg bli Sørlandets største, med én avdeling i Mandal og én i Froland, da står man overfor en del store tekniske oppgaver som må på plass. Her er erfaringene fra noen på den tekniske siden som har installert 4000 KNX-komponenter.

27.05.2020 - 05:40

Innsatte kan igjen ta imot besøk (Bergens Tidende)

FOTO: Ørjan Deisz (arkiv)Kriminalomsorgen kan nå bare nekte innsatte besøk dersom det fører med seg smitte- eller helsefare, eller dersom sykefravær i fengselet gjør det krevende.

27.05.2020 - 00:05

Redegjørelse for Stortinget om situasjonen i barnevernet (Regjeringen.no)

President, La meg aller først få takke Stortingets presidentskap for muligheten til å holde en redegjørelse om situasjonen i barnevernet. Min ambisjon er å gi et nyansert og helhetlig bilde av situasjonen, og samtidig beskrive hvordan regjeringen møter de dokumenterte utfordringene i tjenesten. Jeg vil også ta for meg korona-situasjonen, med særlig vekt på de konsekvensene denne har hatt for sårbare barn.

26.05.2020 - 20:53