Mobil Versjon
Bilde av telefon med kriminalomsorgens logo

Informasjonstelefon for pårørende

15. april 2020

Kriminalomsorgen har en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte.

Les mer om pårørendetelefonen

Informasjonsbrosjyre om korona til innsatte

17. april 2020
Kriminalomsorgen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om koronaviruset som vil bli delt ut til innsatte i fengslene. Brosjyren skal oversettes til ni språk.
 
Les mer og last ned brosjyren
Bordtennis

Kriminalomsorgen: Ansattes kreativitet gir innsatte aktivitet

2. april 2020

Ansatte i kriminalomsorgen jobber iherdig med å finne meningsfylte aktiviteter for innsatte i fengslene innenfor begrensningene koronakrisen gir.

Les mer
Fengselsbetjent-en

Kriminalomsorgen trenger deg

26. mars 2020

Som følge av koronaviruset har kriminalomsorgen behov for flere ansatte i fengslene. Derfor rekrutteres det midlertidige medarbeidere en rekke steder i landet.

Les mer
Betjent åpner dør (1)

Korona-tiltak reduserer antall innsatte i fengslene

20. mars 2020

I løpet av denne uka har 126 innsatte fått fremskutt løslatelse fra norske fengsler for å redusere risikoen for koronasmitte.  Så langt er det ikke registrert koronasmitte hos noen innsatte. 

Les mer

Husk på IT-sikkerheten!

18. mars 2020

Koronaviruset krever økt årvåkenhet og har også gitt endel medarbeidere i kriminalomsorgen en endret arbeidssituasjon. Her er noen råd om IT-sikkerheten.

Les mer
en

Eldre innsatte i fengslene kartlegges

25. februar 2020

De innsatte i norske fengsler blir stadig eldre. Nå kartlegger kriminalomsorgen eldre innsatte for å forberede seg på en eventuell ytterligere økning i antallet.

Les mer
Bøteseminar-foto

Bøtetjenesten i god gjenge

11. februar 2020

Flere enn 100 personer gjennomfører nå bøtetjeneste i stedet for å sitte i fengsel, vel fire måneder etter at bøtetjenesteordningen ble landsdekkende.  

Les mer
Illustrasjon: Fengselsgang

Romerike fengsel hedres for arbeid mot overdose

7. februar 2020

Senter for rus- og avhengighetsforskning har premiert Romerike fengsel for blant annet deres bruk av nesespray mot overdoser.

Les mer om Nalokson-prosjektet

Tilskudd til organisasjoner

15. januar 2020

KDI skal tildele vel 2 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider med domfelte.

Les mer