Mobil Versjon

Korona-tiltak i kriminalomsorgen

27. mai 2020

Kriminalomsorgen har iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte, og vurderer situasjonen kontinuerlig. Korona-informasjonen oppdateres fortløpende på disse nettsidene.  

Les mer om tiltakene
Lise Sannerud, direktør i KDI_250x327

Kriminalomsorgen lemper gradvis på korona-tiltakene

11. mai 2020

- Kriminalomsorgen har måtte foreta vanskelige valg og prioriteringer under den pågående pandemien. Våre vurderinger ble gjort – og fortsetter å gjøres – for å verne og beskytte innsattes liv og helse, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). 

Les mer om lemping av innførte korona-tiltak
Bilde av telefon med kriminalomsorgens logo

Informasjonstelefon for pårørende

15. april 2020

Kriminalomsorgen har en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte.

Les mer om pårørendetelefonen